Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

 Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Αμαρουσίου είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της Ελλάδας σε αριθμό και πληρότητα ταριχευμένων εκθεμάτων.

Στον ελκυστικό χώρο του, ιδιοκτησίας του Δήμου, η συλλογή από πτηνά, θηλαστικά, ερπετά , έντομα, κρανία, φωλιές και κογχύλια από την Ελλάδα και από άλλα μέρη του κόσμου, παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει και να αγαπήσει την φύση, να αναπτύξει περιβαλλοντική συνείδηση και κατά συνέπεια, να δραστηριοποιηθεί με εθελοντικές δράσεις για την προστασία της.
Παράλληλα, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας συμβάλει και στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας για το φυσικό περιβάλλον, μέσω των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει τόσο σε τοπικό όσο και σε επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mfida.gr/(S(xdqcq055kibhri552i5bcq45))/fmain.aspx