Παράταση εγγραφής στους νηπιακούς σταθμούς

Έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αμαρουσίου.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων γονέων. Η δημοτική αρχή, πάντως, έσπευσε να δηλώσει ότι εξετάζει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και νέα βρεφικά τμήματα για τη φιλοξενία περισσότερων παιδιών.