Προσλήψεις ανέργων στα δασαρχεία

Θέμα χρόνου είναι έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη ανέργων με οκτάμηνες συμβάσεις στα δασαρχεία για τις ανάγκες της αντιπυρικής προστασίας.

Στην Αττική οι θέσεις είναι συνολικά 573 με κριτήρια επιλογής το χρόνο ανεργίας, τον αριθμό ανήλικων τέκνων, το εισόδημα (ατομικό- οικογενειακό), τις κοινωνικές ιδιότητες (πολύτεκνος– τρίτεκνος), την αναπηρία και την εντοπιότητα.

Η απασχόληση εμπεριέχει εργασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές και τη διαχείριση καμένων εκτάσεων (καθαρισμοί δασών, δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων), προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών.