Διχόνοιες έφερε το Airbnb

Γκρίνιες, διαξιφισμούς και απειλές για δικαστικές προσφυγές έφεραν στις πολυκατοικίες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, τύπου Airbnb. Όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες επιχειρούν, με όπλο τον κανονισμό, να αποτρέψουν μισθώσεις σε τουρίστες που μπαινοβγαίνουν στο διπλανό διαμέρισμα.

Το «μπλόκο» στο Airbnb τείνει να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις σε επαγγελματικά κτίρια όπου επιχειρείται η αλλαγή χρήσης σε κατοικία με στόχο την βραχυπρόθεσμη ενοικίαση. Μάλιστα στις περιπτώσεις αυτές η αλλαγή θεωρείται από συνιδιοκτήτες «αιτία πολέμου».