Χρηματοδοτική ευκαιρία για τις παιδικές χαρές στο Μαρούσι

Με συνολικό ποσό έως 245.000€ δύναται να επιδοτηθεί ο Δήμος Αμαρουσίου για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών της πόλης. Πρόκειται για το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», στο οποίο, το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους της χώρας να συμμετέχουν για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ενώ ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018. Επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση:

  • εξοπλισμού των παιδικών χαρών
  • ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
  • κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.