Μαρούσι χωρίς airbnb γίνεται;… δε γίνεται

Μαρουσιώτες και Μαρουσσιώτισες, από εδώ η Airbnb! Ασφαλώς η πόλη μας δεν θα μπορούσε να λείπει από μια πλατφόρμα που έχει γίνει παγκόσμια μόδα.

Η ονομασία Airbnb είναι ακρωνύμιο του αρχικού ονόματος Airbedandbreakfast.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, που φέρνει σε επικοινωνία τον οικοδεσπότη με τον πελάτη, ενώ είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας κράτησης. 

Η Airbnb είναι ένας εύκολος τρόπος να εκμεταλλευθεί οικονομικά ο χρήστης τον χώρο του, παρουσιάζοντάς τον σε ένα κοινό εκατομμυρίων χρηστών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: