Δωρεάν WiFi σε πολίτες με επιδότηση των Δήμων

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιδότησης δήμων για εγκατάσταση ασύρματου διαδικτυακού δικτύου προωθείται μέσω του προγράμματος WiFi for Europe (WiFi4EU).

Συγκεκριμένα προβλέπεται η κάλυψη κόστους εξοπλισμού και εγκατάστασης για την ανάπτυξη δικτύων WiFi συνολικού ύψους 15.000€ ανά δήμο προκειμένου να διασφαλίζεται η δωρεάν κάλυψη πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδώ: